Petr Fabián

Vítám Vás na mých stránkách, na kterých bych se chtěl věnovat mým koníčkům, hlavně pak digitální fotografii a počítačové 3D grafice. V menší míře se občas zmíním i o jiných zajímavých akcích či poznatcích, na které narazím.

Petr Fabián: Digitální fotografie

já, Petr Fabián, a digitální fotografie

Můj postoj k digitální fotografii prošel revolucí v roce 2002, kdy jsem si pořídil svůj první digitální fotoaparát. Přestože šlo o relativně drahý a přitom pramálo výkonný automat, otevřel mi brány digitální fotografie. Později, s poklesu cen a růstu možností digitální fotoaparátů se mi svět digitální fotografie začal více a více otevírat.

Petr Fabián

Má digitální fotografie dnes

S rostoucími možnostmi mého vybavení, které jsem nyní završil pořízením digitální zrcadlovky, jsem se též začal hlouběji zajímat o teorii fotografování, abych lépe dovedl volit vybavení a postupy a přešel jsem tak od náhodného snímání k cílenějšímu pořizování kvalitních digitálních fotografií.

Ačkoli mě svět digitální fotografie uchvátil svojí rozmanitostí možností, většinou stále postupuji metodou pokus-omyl, případně každý teoretický poznatek musím co nejdříve prakticky ověřit. Proto jsem vytvořil tento web, abych se mohl o své poznatky podělit s ostatními nadšenci, kteří nechtějí číst sáhodlouhé teoretické poučky, ale raději sami experimentují.

Kromě úvodu do digitální fotografie pomocí návodů a poznatků bych tu rád ukázal i některé ze svých fotografií.

Protože do tajů lepší digitální fotografie pronikám průběžně a poněkud neorganizovaně, budou mnou publikované články přicházet bez výraznějšího řádu, nicméně by vždy měly tvořit kompaktní a setříděný celek.

Nejprve budou zařazeny různé drobné rady, postřehy a náměty zpočátku užitečné pro začínající fotografy, nicméně postupně bych chtěl zvyšovat úroveň článků tak, aby mohly přinášet užitek i zkušenějším fotografům či nadšencům, zajímajícím se o digitální fotografii.

Mezi nejčastější témata mých fotografií patří krajina a přírodní scenérie, západy slunce a podobné motivy, které se nechávají fotografovat. Kromě toho provádím různé experimenty a snažím se pořizovat fotografie i jiných neméně zajímavých témat.

Petr Fabián: Počítačová 3D grafika

První kroky s 3D grafikou

O možnostech počítačové grafiky jsem se poprvé dozvěděl někdy kolem roku 2002, když jsem začal spolupracovat na přípravě vizualizací veletržních stánků. Během několika dní, které jsem potřeboval k pochopení základních principů, jsem si začal uvědomovat možnosti, o nichž se mi do té doby nesnilo.

Během následujících let, kdy jsem kreslil veletržní stánky, jsem se ve volném čase zabýval dalšími možnostmi využití. Ty jsem našel až o něco později pomocí volně dostupného Blenderu, v němž jsem nalezl skutečně silný nástroj pro vytváření 3D modelů a jejich animování.

Blender a já dnes

Při modelování se věnuji hlavně realizaci modelů nejrůznějších skic, které čas od času načmárnu. Kromě možnosti vytvoření vizualizace je pro mě velmi důležitá možnost ověřit, jak by naskicovaná představa skutečně vypadala ve své trojrozměrné podobě.

Petr Fabián: Letecké události

Jako nadšený fotograf a milovník moderních vojenských letadel navštěvuji v rámci svých možností různé letecké události v Čechách.

Z těchto akcí pak hlavně CIAF, který se od září 2009 koná opět na letišti v Hradci Králové, což je místo celkem dobře dosažitelné.